Corowa-Rutherglen says successful recruiting doesn't guarantee finals