Mosese Baleidrokadroka thanks Albury-Wodonga Steamers for their support