Australian cricketing great Glenn McGrath eyes Henty batsmen