John-Roy Williams faces delayed start to the season